4 Eliche a 3 pale per MJX B6 B6W B6F B6FD B8 B5W F20 B8 PRO Bugs 6 Bugs 8 Bugs 5W – NERO

6.79

Per droni MJX B6 B6W B6F B6FD B8 B5W F20 B8 PRO Bug 6 Bug 8 Bug 5W

Elica a 3 lame 4 pezzi per MJX B6 B6W B6F B6FD B8 B5W F20 B8 nero
4 Eliche a 3 pale per MJX B6 B6W B6F B6FD B8 B5W F20 B8 PRO Bugs 6 Bugs 8 Bugs 5W – NERO

6.79

Badge di fiducia
COD: MDDSKI1361480b Categoria: