MCU Heat Sink for DJI Remote Controller 2 (DJI FPV / Avata drones)

17.90

For DJI Remote Controller 2 (DJI FPV / Avata drones)

MCU Heat Sink for DJI FPV Combo Remote Controller 2
MCU Heat Sink for DJI Remote Controller 2 (DJI FPV / Avata drones)